De validisme waar het startte #AvondKlokRellen

 Al meerdere dagen kijken we toe hoe Nederland op de kop staat omdat we gewelddadig laten zien dat een te grote groep Nederlanders niet kan omgaan met zelfs maar de kleinste deuk in hun privilege. Ondernemers lopen nog meer schade op (Dezelfde ondernemers die als wapens werden gebruikt tegen risicogroepen om ons te vertellen dat we doos moesten omdat de ondernemers teveel last hadden van de maatregelen die voor ons waren volgens hen), en inmiddels lijkt de politie het niet problemeatisch en zelfs prima te vinden samen te werken met wat gewoon knokploegen zijn alsof dat de dingen op gaat lossen of uberhaupt humaan en legaal te noemen is. 

En al meerdere dagen is het de gesprek van de dag op social media. Maar zoals ik al in mijn tweets aangaf. We praten niet genoeg over het wat hier nu gebeurt en gebruiken zelf ook dit discrimerende systeem om met scheldwoorden wat hier gebeurt te veroordelen. Validisme. We zijn er zo aangewend dat teveel van jullie het niet meer zien. Validisme is een wereld waarin jouw biertje op een terras belangrijker is dan mijn leven of mijn dood. Validisme stopt de ik weer terug in maatschappij. Wanneer je het erkent en herkent kun je er ook wat aan doen.

It has been a long time coming.

Om precies te zijn, het is honderden, duizenden jaren in de maak, de shit die vandaag gebeurde. Dit begon niet bij Covid. Dit begon toen Validisme begon.

Validisme is het discriminerende systeem die bestaat rondom gehandicapte mensen (niet alleen fysiek, maar oa ook verstandelijk en psychisch) en ook rondom oudere mensen. De discriminatie, marginalisering en stigmatisering van deze groepen vindt plaats gebaseerd op de vooroordelen die bestaan rondom hun beperkingen. Ook wordt het in stand gehouden oa door kapitalisme, waarin waarde wordt gehecht niet aan de persoon, maar zijn rol of gebrek aan in het kapitalistisch systeem en de maatschappij. 

Validisme bestond dus al voor Covid.Ook op politiek niveau. Onder Rutte was validisme een leidraad. De framing rondom “al die mogelijke fraudeurs in de uitkeringen.” is een voorbeeld. Uitkleden van de zorg. Doen alsof men te snel onderzoeken vraagt en het plezier-onderzoeken noemen (Ja inderdaad net als later bij Covid de plezier-testers genoemd werd). Alles rondom AOW. Alles rondom GGZ (wie herinnert nog de eigen bijdrage voor GGZ want men moest maar vaker hun hart luchten bij de buren over een kopje thee.). De uitkleding van voorzieningen via WMO, de vermindering van beschikbare taxiritten. Ik kan eeuwen doorgaan maar het idee dat er gezet werd voor Covid is dat deze mensen tot last zijn in de maatschappij en teveel kosten maken. Uiteindelijk werd dat idee onderdeel van Covid en Beleid. 

Validisme en Covid

 Ik heb er al vaker over geschreven, oa op Twitter ook op mijn oudere blog (chronisch tijdgebrek) maar Covidbeleid werd geleid door validisme en eugenetica. 

Wat is Eugenetica? Eugenetica is in zijn kern een racistische, validistische, discriminerende wetenschap die gefocussed is op genetische verbetering van de menselijke bevolking. Maar daarnaast is het ook een wetenschappelijke, politieke en maatschappelijke stroming en denkwijze die door kapitalisme gedreven gefocussed is op wie een belangrijk aandeel heeft in de werkende maatschappij en wie niet en daardoor het leven waard is, met het idee dat dit de menselijke bevolking versterkt. Ik ben aan het werk aan een blog die er wat dieper op in gaat.

Het beschermen van risicogroepen is nooit de belangrijkste leidraad geweest in dit beleid, het opbouwen van herd immunity was dat. Risicogroepen zijn, vooral na GeenDorHout een talking point geweest van politic maar een actiepunt waen we zelden. Beleid stuurde op IC’s en niet beschermen, en werd van hot naar her aan gerammeld, in belang van deze lobby, of de ander, de economie etc. Werden we als reden genoemd voor dingen qua beschermen als reden? Ja, maar de realiteit van beleid betekende dat dat de maatregelen ons niet beschermde, en wij de scapegoats werden van de maatschappij qua waarom zij minder privileges hadden op dit moment. 

Dat zette de toon rondom wat gebeurde. De maatregelen waren onduidelijk omdat de politci dingen continue aanpaste voor gelobby, niet eerlijk en open waren in hoe en waarom, zegt dat het komt vanwege risicogroepen en dan vervolgens onduidelijk is weer door de wispelturigheid of ze ons nu wel of niet of willen beschermen. En het vaak uitstellen van maatregelen geeft het allemaal geen urgency. En dat gebeurt op een backdrop van een maatschappij waarin we al zo lang vertellen dat gehandicapte, zieke, en oude mensen er niet toe doen.

Ondertussen wordt er in de media continue gedebatteerd over de levens waarover het gaat, vaak in volle eugenetische taal, wat de urgency om risicogroepen te beschermen ook verminderd. Segregratie van risicogroepen wordt besproken en niemand legt uit waarom dat niet werkt. Conspiracy terroristen gooien misinformatie continue in de mix, en sommigen van hen zijn politici wat de misinformatie legitimiseert en het gevoel creert dat het gaat om meningsverschillen ipv informatie vs misinformatie. Dezelfde politici zet ons neer ook als niet de bescherming waard, de bescherming voor ons is buiten proportioneel. 

De vacinne saga versterkt dat ook nog eens. Iedereen lobby’d en wilt voordringen, de belang voor bescherming risicogroepen wordt aangehaald met foutieve info dat het idee dat anderen eerst prikken ons ook beschermd, ipv vooraan de rij zetten. De risicogroepen zijn weer actie aan het voeren omdat we anders niet gezien worden. En ook daarover nu in de media gesprekken over welke levens het waard zijn te prikken en wie achter aan in de rij moet. Gisteren nog bij talkshows over prikken op IC waarde ipv risico dat men loopt. En dat het zelfs gezegd wordt dat het goed is dat 80jarigen door huisartsen van de ic gehouden worden en ze thuis overlijden, alsof die levens er niet te doen.

 Al dat geeft het idee dat risicogroepen echt niet zoveel bescherming nodig hebben of uberhaupt verdienen. De onduidelijkheid leid. En niemand, niemand legt het de mensen uit dat ze uberhaupt ook doen om hunzelf te beschermen. En dan…. uit het niets, voor hun, deze maatregelen die opbouwend steeds steviger werden. Men snapt het niet meer. En dus starten de rellen.

De validisme in en achter de rellen

In een miljoen jaar ga ik niet covid conspiracy terroristen of de rellen goed praten en dit is dus niet het punt waar ik naar toe werk. De covid conspiracy terroristen zijn wat mij betreft ongelooflijke validistische ballen. Wat ik wel wil aankaarten is dat het probleem dus ook buiten de rellen en voor de rellen bestond, en niet alleen gaat om de rellen. Net als Covid de validisme in de maatschappij uitvergrootte is dit weer een overtreffende trap van die validisme. De rellen zijn een vergrootglas om naar het probleem te kijken, en teveel van jullie zien niet wat het probleem is. Validisme en het effect van validisme. Waarom zouden ze mensen willen beschermen waarvan de maatschappij zegt dat we het beschermen niet waard zijn?

De mensen in de rellen zijn 100 procent egoistisch en validistisch. Ze willen hun privilege niet opgeven. Ze willen een biertje drinken op een terras, doen alsof de pandemie en problemen niet bestaan en ze geen reet interesseren in de doden die opbouwen, oa door hun acties. Ze willen geen consequenties zien aan hun acties. Of ze zien alle problemen door de maatregelen en snappen niet dat het komt door een pandemie, en niet door de overheid, de risicogroepen.Validisme is een leidraad geweest in de rellen, en de weg die naar de rellen leid.De urgency ontbrak en de ontduidelijkheid kwam doordat het beschermen van de risicogroep en het beschermen van de maatschappij geleid werd door validisme. 

We hebben hier allemaal een aandeel in gehad. Veel van jullie die de rellen en protesten een stap te ver vonden, en zelfs een deel van de mensen die nu als burgerwachten opdraven tegen de rellen, zijn nog steeds bezig in het volharden en verspreiden met het sentiment. Als we niet stoppen met de covid validisme gaat niets opgelost worden. 

Gepubliceerd door Jacqueline Davis

Meer verhalen van Jacqueline lezen? Ga naar haar dagboek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *